personen

mr. Gerrit Jan Jacobson

geboren: 04-08-1757 te Deventer
overleden: 28-10-1816 te Amsterdam

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 19.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 116.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 170.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Comité tot de Zaken van de Marine
van: 27-02-1795 - 02-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Marine
van: 14-12-1801 - 01-05-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 01-05-1805 - 27-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 27-06-1806 - 1809
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807. Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807. Opnieuw in gewone dienst benoemd op 27 december 1808.

functie: zaakverzorger des Konings bij het Hof van Rekening
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 20-09-1809 - 07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Commissie vervangende het Hof van Rekeningen
van: 29-11-1811 - 30-11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Rekenkamer (1813-1814)
van: 30-11-1813 - 31-07-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Algemene Rekenkamer (1813-1861)
van: 01-08-1814 - 28-10-1816
anderen met deze aanstelling...