personen

mr. Jacob van Broekhoven

geboren: -
overleden: 1553

bronnen voor de persoonsgegevens

Doeleman, F., Lijst van civiele rechtszaken voor het Hof van Utrecht, waarvan de processtukken in het archief van het Hof zijn bewaard gebleven 1530-1630 (Utrecht 1980) 19 en 21.

Groot Placaatboek […] der […] Staten ’s Lands van Utrecht […], J. van de Water ed. (3 dln., Utrecht 1729) II, 1060 en 1062.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ontvanger exploiten
instelling: Hof van Utrecht (1530-1588)
van: 1530 -
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Hof van Utrecht (1530-1588)
van: 02-04-1530 - 11-03-1548
anderen met deze aanstelling...
functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Hof van Utrecht (1530-1588)
van: 12-03-1548 - 1553
anderen met deze aanstelling...