personen

Gillis Claasz. de Wildt

geboren: 1576
overleden: 10-1630

lid Vroedschap van Haarlem (1618 - 1618). lid Vroedschap van Haarlem (1624 - 1630).

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 392.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1628 - 10-1630
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 26 oktober (begraven).