personen

mr. Dirk graaf van Hogendorp

geboren: 18-12-1797 te Amsterdam
overleden: 18-03-1845 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1838.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 305.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 333.

functies in bovenlokale instellingen

functie: substituut-procureur-generaal
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-10-1833 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...

Te 's-Gravenhage.

functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Holland (1838-1841)
van: 27-09-1838 - 31-12-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (1842-1861)
van: 01-01-1842 - 18-03-1845
anderen met deze aanstelling...