personen

Steven Camp

geboren: 1753
overleden: 1812

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 15.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 58.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 272.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 08-06-1795 - 01-03-1796
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 29-03-1796 - 10-11-1796
namens: District Zeist
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.

functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Utrecht (oktober 1796 - februari 1798)
van: 11-1796 - 23-02-1798
anderen met deze aanstelling...

Herkozen september 1797.

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 18-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Utrecht
van: 01-08-1798 - 30-03-1799
anderen met deze aanstelling...

Camp heeft pas na 20 september 1798 sessie kunnen nemen, nadat wederzijdse bezwaren uit de weg waren geruimd.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Rijn
van: 20-12-1798 - 04-06-1802
namens: Ring van Amersfoort
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...

Herkozen 19 mei 1804.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Utrecht (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
namens: Arrondissement Amersfoort
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département du Zuyderzee
van: 28-12-1810 - 1811
namens: Arrondissement Amersfoort
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling.