personen

Johan Hendrik Krull

geboren: 1616
overleden: 1694

lid Raad van Zwolle (1657 - 1694).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft overlijden 1699, Streng 1694. Aangezien beide werken van de hand van dezelfde auteur zijn, en de laatstgenoemde van recenter datum is, is aangenomen dat het daar vermelde jaar juist is.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 522.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 81.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 556-557.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-05-1662 - 31-08-1665
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1669 - 1672
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1675 - 18-10-1693
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Schilder (zie institutionele toelichting) geeft onjuist aanvangsjaar 1665.