personen

Jan van Suchtelen

geboren: 1632
overleden: 1681

lid Raad van Deventer (1662 - 1681).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 525.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 103-105.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 07-06-1668 - 15-10-1671
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Streng geeft onjuist eindjaar 1672.