personen

jonkheer Laas van Jongema

Ook bekend als Agge van Walta.

geboren: 1550
overleden: -

opmerkingen

Overig: was ontvanger-generaal Friesland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 234 en II, 159.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 126.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1578 - 28-08-1579
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-03-1580 - 14-02-1581
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1608 - 30-04-1610
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 14-07-1610 - 01-08-1611
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.