personen

Adigerus Adius

geboren: -
overleden: 06-09-1717

opmerkingen

Persoonsgegevens: het is niet geheel zeker dat de in De Haan Hettema genoemde persoon identiek is aan de bekleder van de hier genoemde functies. Mogelijk horen de functies bij een gelijknamige oom (elders in deze database).

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 92 en II, 59.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 23-05-1680 - 13-04-1682
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 06-04-1684 - 04-04-1685
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanstelling voor anderhalf jaar (de voorganger eveneens, dus de aanvangsdatum officieel 1 november; de aanvang van de opvolger is hiermee echter in tegenspraak).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1685 - 29-04-1688
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-11-1691 - 09-08-1692
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...