personen

Gijsbertus van Aernsma

Ook bekend als Gijsbert van Arentsma.

geboren: -
overleden: 1631

opmerkingen

Overig: was grietman van Dantumadeel 1620-1631.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 122.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-03-1631 - 1631
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.