personen

mr. Joan Lodewijk Gerhard Gregory

geboren: 14-04-1808 te Laubegast (Saksen)
overleden: 30-01-1891 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 188.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 69 (1985) 99.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 301.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-generaal
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Drenthe (1838-1861)
van: 27-09-1838 - 08-04-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris
instelling: Departement van Justitie (1815-1861)
van: 08-04-1841 - 21-12-1845
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 30-12-1845 - 27-02-1868
anderen met deze aanstelling...