personen

mr. Frans Frederik Karseboom

geboren: 23-05-1815 te Amsterdam
overleden: 08-08-1878 te Leersum

bronnen voor de persoonsgegevens

Hofland, P., Leden van de Raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998) 198.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 188.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 648.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-generaal
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland (1842-1861)
van: 19-07-1853 - 14-06-1857
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 25-06-1857 - 08-12-1871
anderen met deze aanstelling...

Procureur-generaal 8 december 1871.