personen

Henrick van Marckel

geboren: -
overleden: 11-1632

lid Raad van Deventer (1615 - 1632).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 434.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 97-99.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 69 (1952) 248.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1618 - 31-03-1621
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 16 mei. Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1619.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 18-09-1627 - 01-10-1630
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...