personen

Pieter Pietersz. Trist

geboren: -
overleden: 1623

lid Vroedschap van Gouda (1584 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: aanvangsjaar onzeker.

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 16.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1603 - 01-05-1606
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1608 - 30-04-1610
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...