personen

Cornelis Martinus van Haersma

geboren: 1729
overleden: 1795

opmerkingen

Overig: was volgens Vries eveneens secretaris van de Provinciale Rekenkamer van Friesland. Blijkens De Jong was dit echter Cornelis van Haersma, benoemd in 1744. Gezien het geboortejaar van Cornelis Martinus kan dit nauwelijks dezelfde persoon zijn.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 214 en II, 144.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 343.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 11-05-1785 - 30-04-1787
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1787 - 05-05-1788
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...