personen

dr. Maerten Engelbertsz. Pauw

geboren: 1616
overleden: 1680

lid Veertigraad van Delft (1648 - 1662).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag in 1662 wegens benoeming tot ontvanger-generaal van Holland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Adelsarchief. Jaarboek van den Nederlandschen adel (1900-1904) 1 (1900) 141.

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 221.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 151.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1657 - 30-04-1660
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ontvanger-generaal van Holland
instelling: Staten van Holland (1572-1795)
van: 15-09-1662 - 16-09-1678
anderen met deze aanstelling...