personen

Bernhard Walraad baron van Welderen Rengers

geboren: 29-03-1777 te IJsbrechtum
overleden: 23-09-1823 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 242.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 802.

functies in bovenlokale instellingen

functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Friesland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
namens: Arrondissement Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 19-05-1811 - 11-1813
namens: Arrondissement Sneek
anderen met deze aanstelling...

28 december 1810 gecontinueerd onder de titel sous-préfet.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1823
namens: Wymbritseradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...