personen

Steven Unico van Rhemen tot Remenshuizen

geboren: 1645
overleden: 10-1719

lid Ridderschap van Overijssel (1670 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 554.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-12-1678 - 30-04-1681
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 18-05-1693 - 28-05-1695
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1708 - 14-05-1711
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...