personen

Gerard van Suchtelen

geboren: 1640
overleden: 1722

lid Raad van Deventer (1684 - 1689). lid Raad van Deventer (1691 - 1702).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 105-107.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 12-05-1693 - 06-06-1696
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...