personen

Tjeerd Halbes

geboren: 1748
overleden: 1800

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 188.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 13-08-1795 -
namens: Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 29-04-1796 - 31-08-1797
namens: District Balk
anderen met deze aanstelling...