personen

mr. Herman Tjassens

geboren: 1735
overleden: 1809

opmerkingen

Overig: op 9 maart 1799 werd Tjassens benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Eems, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bron voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 112.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 1795 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Stad en Lande
van: 17-02-1795 -
namens: Stad Groningen
anderen met deze aanstelling...