personen

Johan ridder van Duvenvoorde

heer van Warmond en Woud, Alkemade.

Ook bekend als Johan van Wassenaer.

geboren: 1547
overleden: 15-04-1610

lid Ridderschap van Holland (1576 - 1610).

opmerkingen

Overig: opnieuw benoemd in de Raad van State per 1 mei 1610, maar vóór sessiename overleden (resolutie Staten van Holland 21 mei 1610).

bronnen voor de persoonsgegevens

Nationaal Archief archief van de Ridderschap van Holland, inv. nr. 80.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 773.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-06-1604 - 11-05-1607
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 28-11-1608 - 15-04-1610
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie. Beëindigd door overlijden.