personen

Albert Joachimi

heer van Oostende en Vinninge, Hoedekenskerke.

geboren: ca. 1560
overleden: 17-05-1654

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboortejaar mogelijk 1561.
Buitenlandse adelstitels: ridder (Engeland) 1610, Zweedse adellijke titel 1616.
Overig: was secretaris van Goes.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 485.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 861.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 89.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 22-11-1597 - 09-1625
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vergadering. Nieuwe commissie Staten van Zeeland 31 januari 1598, nieuwe credentie 9 juli 1601 (eveneens nieuwe commissie, maar geen datum bekend). Het aanvangsjaar is 1592 volgens F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen 1 (Middelburg 1890) 485; echter in dat jaar niet aangetroffen in de Resolutiƫn der Staten-Generaal (zie institutionele toelichting). Het eindjaar is afgeleid van het tijdstip dat Joachimi als ordinaris ambassadeur in Engeland bleef, na een extraordinaris ambassadeurschap.