personen

Jan Dircksz. Spiegelmaker

geboren: 1651
overleden: 1710

lid Vroedschap van Medemblik (1685 - 1710).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

Gens Nostra (Amsterdam 1945-) 16 (1961) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 20-05-1687 - 04-05-1691
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Rijksarchief in Noord-Holland, archief Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, inv. nr. 323 (zie institutionele toelichting) geeft Dirck Spiegelmaker, maar deze was reeds vanaf 1684 geen lid meer van de vroedschap van Medemblik (waarschijnlijk overleden).

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 29-04-1697 - 01-05-1699
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Rijksarchief in Noord-Holland, archief Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, inv. nr. 323 (zie institutionele toelichting) geeft Dirck Spiegelmaker, maar deze was reeds vanaf 1684 geen lid meer van de vroedschap van Medemblik (waarschijnlijk overleden).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-07-1700 - 31-03-1702
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-03-1703 - 11-06-1705
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 16-04-1707 - 10-02-1709
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...