personen

Hixenius

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1722 -
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar niet na 1724.