personen

Carel de Verdun

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: extraordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 31-12-1751 - 16-03-1752
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris raadsheer
instelling: Raad van Brabant (1591-1795)
van: 11-01-1752 - 21-09-1757
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging (commissie pas op 17 maart). De einddatum is niet zeker; afgeleid van aanvangsdatum van de vermoedelijke opvolger Chion. Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.