personen

mr. Matthias van Vierssen

geboren: 1591
overleden: 04-07-1658

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 330 en II, 219.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 281.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 388.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 19-03-1625 - 04-1648
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-12-1628 - 1632
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1634 - 1635
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1640 - 1644
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon.

functie: eerste presiderende raad
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 04-1648 - 18-03-1655
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad. Ontslag op eigen verzoek.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1655 - 1657
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Alleen bekend uit O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 281. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.