personen

Zeger Symonsz. van Berchout

geboren: -
overleden: 29-04-1641

lid Vroedschap van Hoorn (1618 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 75.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

Westfries Archief Oud archief Hoorn, inv. nr. 114, f. 1v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-05-1625 - 13-08-1626
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 06-09-1630 - 09-1632
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.