personen

Nicolaes Bartholomeusz. van der Mast

geboren: 1585
overleden: 07-08-1669

lid Veertigraad van Delft (1618 - 1626).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1626.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 86.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 188.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 331.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1621 - 30-04-1624
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...