personen

dr. Rudolf Jordens

geboren: 1671
overleden: 10-1748

lid Raad van Deventer (1695 - 1748).

opmerkingen

Overig: Overijsselse Historische Bijdragen noemt nog zitting in de Admiraliteit van Amsterdam. Deze functie hoort echter bij George Jordens. Aldaar ook nog gedeputeerde ter Staten-Generaal 1744, welke functie K. Schilder, Anthony van Mierlo's register van Overijsselse ambtenaren (Kampen 1984) niet noemt.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 583.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 106-110 en II, 187-189.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1699 - 28-04-1702
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1706 - 30-04-1709
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1710 - 30-04-1711
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1712 - 30-04-1713
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1714 - 30-04-1715
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1716 - 30-04-1717
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 14-06-1717 - 01-05-1719
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1721 - 03-05-1722
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Deze functie niet in Schilder (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1725 - 30-04-1726
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1729 - 30-04-1730
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1733 - 30-04-1734
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-04-1735 - 31-10-1736
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1740 - 30-04-1741
namens: Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1748 - 10-1748
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.