personen

Wijtze van Beyma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 35 noemt twee personen met deze naam (beide zonder leefjaren), zonder dat duidelijk is wie van hen de gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer is.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 10-06-1616 - 30-04-1619
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...