personen

mr. Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen

Ook bekend als Van der Capellen van Berkenwoude.

geboren: 15-12-1778 te Utrecht
overleden: 10-04-1848 te De Bilt

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1824.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 49.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 71.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 569.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 88.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Raad van Financiën in het Departement Utrecht
van: 19-07-1805 - 08-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Utrecht (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 10-12-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Landdrost en Assessoren van Utrecht (1807-1810)
van: 10-12-1807 - 05-02-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Oost-Friesland (1808-1810)
van: 05-02-1808 - 01-01-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 22-12-1808 - 31-12-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken
van: 27-05-1809 - 31-12-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (2)
van: 01-01-1810 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris-generaal

van: 17-12-1813 - 06-04-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Departement van Koophandel en Koloniën (1814-1818)
van: 16-04-1814 - 29-07-1814
anderen met deze aanstelling...

Op 7-5-1814 werd Van der Capellen benoemd bij het provisioneel bewind in België en 22-9-1814 tot gouverneur-generaal in Indië; zijn traktement als secretaris van staat van Koophandel en Koloniën zou doorlopen tot hij zou afreizen naar de Oost (souverein besluit 6-11-1814).

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Utrecht (1814-1861)
van: 06-07-1830 - 10-04-1848
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Gekozen 1828/1829 als opvolger van J.A. Taets van Amerongen.

functie: minister van staat

van: 27-11-1840 -
anderen met deze aanstelling...