personen

Gabriel-Thomas-Marie comte (empire) d' Arjuzon

geboren: 1761
overleden: 1851

bronnen voor de persoonsgegevens

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 62.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1767.

functies in bovenlokale instellingen

functie: grootkamerheer
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 19-06-1806 - 03-02-1808
anderen met deze aanstelling...