personen

Reinder Willem van Hemert

geboren: 1711
overleden: 11-09-1779

lid Raad van Kampen (1748 - 1779).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 680.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 119.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-11-1754 - 21-06-1756
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-10-1757 - 02-04-1759
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1759 - 02-11-1760
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1767 - 30-04-1769
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1772 - 30-04-1774
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-11-1775 - 30-04-1778
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...