personen

Willem Jacobsz. Brasser

Ook bekend als Willem Jacobsz. Brassaert, Willem Jacobsz. Brassen.

geboren: ca. 1574
overleden: 09-11-1653

lid Vroedschap van Schiedam (1597 - 1618). lid Vroedschap van Schiedam (1636 - 1653).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van der Lely geeft onjuist 1654 jaar van overlijden.
Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Familiedossiers Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (dossier op naam van de betrokkene) exemplaar collectie Van Rijn.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 188.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1-2 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 12-05-1607 - 06-06-1611
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-07-1614 - 14-05-1618
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 24-05-1618 - 05-02-1619
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Schiedam.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-04-1628 - 06-03-1630
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1639 - 09-11-1653
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt. Beƫindigd door overlijden.