personen

mr. Johan Hendrik baron Mollerus

geboren: 30-10-1750 te 's-Gravenhage
overleden: 22-06-1834 te Utrecht

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816/adelstitel: 1820.
Overig: Mollerus werd op 27 mei 1809 met de rang en het traktement van Minister belast met de uitvoering van de Wet omtrent de Constitutionele Adel.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 296.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 173.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 88 (1999) 417.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 1003.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 197.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 65.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 16-12-1776 - 22-04-1785
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 22-04-1785 - 04-03-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Gedeputeerd Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 16-07-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 21-06-1802 - 27-04-1804
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (1)
van: 04-07-1806 - 15-05-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Openbare Eredienst
van: 15-05-1808 - 22-05-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 15-11-1808 - 30-07-1810
namens: Maasland
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken
van: 22-05-1809 - 27-05-1809
anderen met deze aanstelling...

Met behoud van het traktement, de rang, het kostuum, de titel en overige voordelen van het ministerschap.

functie: groot-kanselier
instelling: Hoog Heraldiek College
van: 01-10-1809 -
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Ministerie van Buitenlandse Zaken
van: 11-1809 - 03-03-1810
anderen met deze aanstelling...

Waarnemend.

functie: membre
instelling: Corps Législatif
van: 01-02-1811 - 1812
namens: Bouches-de-la-Meuse
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris-generaal
instelling: Departement van Oorlog (1813-1861)
van: 06-04-1814 - 02-12-1814
anderen met deze aanstelling...

Op 28-7-1814 werd Mollerus om gezondheidsredenen gedispenseerd van zijn functie, die werd waargenomen door J.W. Janssens.

functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 02-01-1815 - 30-06-1829
anderen met deze aanstelling...

Vice-president van 10-2-1817 tot 1-7-1829; de facto reeds vanaf 19-8-1816, het besluit van 10-2-1817 met terugwerkende kracht vanaf 31-12-1816.

functie: minister van staat

van: 21-05-1829 -
anderen met deze aanstelling...