personen

mr.dr. Jan Klaasz. Buijes

Ook bekend als Buyesius.

geboren: ca. 1561
overleden: 12-02-1614

lid Vroedschap van Monnickendam (1588 - ).

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Monnickendam vóór zijn benoeming in de vroedschap.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XLIX.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 97.

Louw, R.G., Wie was wie in Watergang. Een Waterlands dorp en zijn inwoners in de 17e en 18e eeuw (2 dln., Gouda 2004) I, 541.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 14-09-1586 - 01-11-1595
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap van Monnickendam. De einddatum is gebaseerd op de resolutie van de vroedschap van 17 mei 1595, waarin Buijes tot Allerheiligen wordt gecontinueerd. Mogelijk zat hij ook nog daarna, maar dit kan niet worden nagegaan wegens het ontbreken van de vroedschapsresoluties over de periode 25 augustus 1595-6 juni 1609.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 12-01-1602 - 12-02-1614
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.