Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Nederlandsche Bond van Belastingbetalers

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Nederlandsche Bond van Belastingbetalers
Afkorting NBvB, BvB
Andere benamingen Bond van Belastingbetalers
Periode 1919 (9 oktober) - 1923 (herfst)
Karakteristiek De Nederlandsche Bond van Belastingbetalers (NBvB) was het geesteskindje van Johan Göbel jr. en was een pressiegroep die in de gaten hield of de zich steeds uitbreidende overheid geen geld over de balk smeet. De bond pleitte voor een zeer terughoudende overheid, voor actieve bestrijding van het socialisme en voor afschaffing van de raden van arbeid
Zie ook: Huiseigenarenpartij, Patriciërsbond, Nationale Bond voor Bezuiniging, Staatspartij voor de Volkswelvaart
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1922
(details over de verkiezingen)
Personen baron mr. Willem Henrik Emile van der Borch van Verwolde (Bestuurslid)
mr. Annie Bruyninga-Van Wallinga (Secretaris)
mr. Hendrik Albert van Dalsum (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Dr. E. van Dieren (Afdelingsbestuurder)
J.H. van Doorne (Bestuurslid)
Wilhelmina Elisabeth Drucker (Lensing) (Bestuurslid)
August Frederik Leopold Faubel (Bestuurslid)
Joseph Frijda lzn. (Penningmeester)
Johannes Göbel (Lijsttrekker)
mr. Floris Adriaan van Hall (Financier)
Arnold Maas Geesteranus (Bestuurslid)
dr. Cornelis Herfst Adriaan van der Mijle (Voorzitter)
Nine Minnema (Bestuurslid)
A.P. Mol (Bestuurslid)
mr. S.H. van Perlstein (Voorzitter)
Jean Schouten (Bestuurslid)
Bronnen
(details)
Scheffer besteedt in zijn boek enige aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandsche Bond van Belastingbetalers. Voornaamste bron is het blad De Controleur, waarin onder meer het program en statuten zijn opgenomen. De statuten zijn ook te vinden in het verenigingenregister (ARA). Het overige archiefmateriaal is van relatief weinig belang.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
statuten1