Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Staatspartij voor de Volkswelvaart

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Staatspartij voor de Volkswelvaart
Afkorting SvV
Andere benamingen Nationale Bezuinigingsbond, Volkswelvaartspartij
Periode 1921 (6 oktober) - 1925
Karakteristiek De SvV trachtte tussen 1921 en 1924 een centrum te vormen voor behoudsgezinde Nederlanders. De partij streefde naar beperking van de staatsbemoeienis en ontplooiing van het particulier initiatief en legde een sterke nadruk op tucht en moraal. Daarnaast werd herziening van de kieswet gewenst.
Zie ook: Liberale Partij, Vaderlandsch Verbond, Internationale Volkspartij, Nederlandsche Bond van Belastingbetalers, Unionisten Liga (Volkswelvaartspartij)
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1922
(details over de verkiezingen)
Personen August Frederik Leopold Faubel (Lijsttrekker)
Joseph Frijda lzn. (Penningmeester)
mr. Philippus Scipio de Laat de Kanter (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Juda A. Milhado (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
ir. Johan Christoffel Ramaer (Secretaris)
J.H. Rippe (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
kolonel Pieter Wilhelmus Scharroo (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
mr. Bernhard Herman Vos (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Er is weinig bekend over de Staatspartij voor de Volkswelvaart. Alleen Brunt besteedt kort aandacht aan de partij. Van de partij zijn enkele pamfletten en een verkiezingscourant bewaard gebleven. Ook is van de partij een dossier aangetroffen in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie (ARA). In de landelijke pers is in de lente van 1922 enige aandacht aan de partij besteed (o.a. NRC, Algemeen Handelsblad en De Vrijheid. Algemeen Nederlandsch Weekblad).
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
programma1
programma2