Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Katholiek Democratische Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Katholiek Democratische Partij
Afkorting KDP
Andere benamingen Katholieke Democratische Partij, Roomsch-Katholieke Democratische Partij
Periode 1933 (1 september) - 1939 (19 februari)
Karakteristiek De KDP was tussen 1933 en 1939 de voornaamste katholieke splinterpartij, opgericht door een fusie van de Katholiek Democratische Bond en de Roomsch-Katholieke Volkspartij. De KDP manifesteerde zich als een in sociaal opzicht vooruitstrevende partij. Op andere terreinen profileerde de partij zich als een katholieke beginselpartij.
Zie ook: Katholiek Democratische Bond, Roomsch-Katholieke Volkspartij, Roomsch-Katholieke Arbeiderspartij
Verkiezing
(details)
Gemeenteraad, 1935
Provinciale Staten, 1935
Tweede Kamer, 1937
Gemeenteraad, 1939
(details over de verkiezingen)
Personen mr. Pius Maria Arts (Fractievoorzitter Tweede Kamer)
dr.ir. Egbertus Hermanus Michel Beekman (Bestuurslid)
G.J. Bik (Bestuurslid)
Franciscus Ernestus Evers (Bestuurslid)
Jan Houtsma (Bestuurslid)
mr. André P.C. Peters (Voorzitter)
W.C. Setteur (Bestuurslid)
prof.dr. Johannes Antonius Veraart (Voorzitter)
Chris D. Wesseling (Secretaris)
Bronnen
(details)
Van de hand van Borm is een informatief artikel over de Katholiek Democratische Partij verschenen. Voorts is de partij in de scripties van Spruyt, Thüss en Witte uitvoerig behandeld. Meer specifiek over Veraart handelt het artikel van Schmiermann.
 
Van de KDP is een heus partijarchief bewaard gebleven (IISG). Dit archief stelt echter weinig voor: het bevat de notulen van de opheffingsvergadering en twee schriften met uitgeknipte krantenartikelen uit Onze Vaan. Meer bruikbaar is de collectie J.A. Veraart (inventaris ARA). In de mappen 6a t/m 6f bevindt zich correspondentie met het partijbestuur, pamfletten, brochures en enkele notulen. In de geraadpleegde bisschoppelijke archieven (Utrecht, Den Bosch) is enige correspondentie van het KDP-bestuur aan het episcopaat aangetroffen. Het archief Van der Goes (IISG) bevat tenslotte een uitvoerige knipselverzameling over de KDP.
 
Zowel het weekblad Onze Vaan als het maandblad Staatkunde zijn volledig bewaard gebleven (KU Nijmegen en IISG). Voorts zijn van de hand van Wesseling tal van brochures verschenen. De statuten, het programma en het huishoudelijk reglement van de partij zijn eveneens in brochurevorm verschenen.
 
De KDP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1