Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
lombarde J ter hoogte van zes regels, buiten de kolom gafscap onder dit vers de laatste regel van de kolom doorgestreept: Nt iaer gods lx ende drie, met vóór de N de representant J; onder aan de bladzijde in de marge, in het cursieve schrift van de scribent, de doorgestreepte custode ende M, eronder de correctie: Jnt jaer gods de lombarde I licht versierd; de majuskel N extra groot en eveneens licht versierd

Vergelijk regels 1084 tot en met 1133

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
1084     Ende ouer scelt lant dat hi sochte   Ende ouer scelt lant dat hi zochte   Ende ouer scelt tlant dat hi sochte
1085 I 1085   Dit ghesciede is ons heren iaer   Dit ghesciede in ons heren iaer   Dit ghesciede in ons heren iaer
1086     Dusent .lvij. daer naer   .M. lvij. daer naer   .M. ende .lvij. dats waer
1087   Dese boudijn had .ij sonen Dese boudijn hadde ij. sonen   Dese boudijn hadde .ij. sonen
1088     Enen boudijn ende den gonen   Eenen bouden ende den gonen   Enen boudijn entien gonen
1089     Quam an dat graefscip sijns vader   Quam an dat grafscap52 sijns vader   Quam ande graefscap sijns vader
1090 I 1090   Ende henegouwen alte gader   Ende henegouwen alte gader   Ende henegouwen altegader
1091     Ende want hi teser yeeste niet en hort   Ende want hi teser yesten niet en hoert   Ende want hi teser geeste niet en hoert
1092     So sal hier na van hem voert   So zal hier na van hem voert   So sal hier na van hem voert
1093     Ghetellet worden dat ghesciede   Ghetelt worden dat ghesciede   Ghetelt worden wat ghesciede
1094     Jn sinen tiden onsen liede   Jn sinen tiden onse liede   Jn sinen tiden onsen lieden
1095 I 1095 Hier keer ic tonsen grauen weder Hier ker ic tonsen grauen weder   Hier keric tonsen grauen weder
1096     Florens dwanc op ende neder   Florens dwanc op ende neder   Florens dwanc op ende neder
1097     Sine viande harentare   Sine viande haer ende taer   Sine viande haer ende daere
1098     So dat hise brochte in vare   So dat hi brocht in vaer   So dat hise brochte in vare
1099     Ende maketse oec also mat   Ende maketse oec also mat   Ende make oec also mat
1100 I 1100   Dat nyement waende in sine stat   Dat niement waende in sine stat   Dat niement waende in sine stat
1101     Seker wesen daer hi lach   Seker wesen daer hi lach   Seker wesen daer hi lach
1102     So dat hi op enen dach   So dat hi op eenen dach   So dat hi op enen dach
1103     Ter masen waert ten wale   Ter masen waert ten wale   Ter masen waert ende ten wale
1104     Verwonnen hadde alte male   Verwonnen hadde alte male   Ver wonnen hadde alte male
1105 I 1105   Een groot deel sijnre viande   Een groet deel sijnre viande   Een groot deel siere viande
1106     Ende als hi keren soude te lande   Ende als hi keren soude te lande   Ende als hi keren soude te lande
1107     Nam hi sijns selues quaden goem   Nam hi sijns selfs quaden goem   Nam hi sijn selues quaden goem
1108     Ende soude onder enen boem   Ende soude onder eenen boem   Ende soude onder enen boem
1109     Te hamert onder die scade rusten   Te hamert onder die scade rusten   Te hamerte onder die scade rusten
1110 I 1110   Want hitte ende vaec deeds hem lusten   Want hitte ende vaec deets hem lusten   Want hitte ende vaec deets hem lusten
1111     Daer hi seker waende wesen   Daer hi zeker waende wesen   Daer hi seker waende wesen
1112     Quamen sine viande in desen   Quamen sine viande in desen   Quamen sine viande in desen
1113     Op hem ridende onuersien   Op hem ridende onuersien   Vp hem ridende onversien
1114     Eer hi entie sine conden vlien   Eer hi ende die sine conden vlien   Eer hi ente sine consten ontflien
1115 I 1115   Wart hi versleghen daer ter stede   Wart hi verslegen daer ter stede   Wort hi versleghen daer ter stede
1116     Ende vele van sinen luden mede   Ende vele van sine luden mede   Ende vele van sinen lieden mede
1117     Ende wart tegmonde ghedragen   Ende wart tegmonde gedragen   Ende wort tegmonde ghedraghen
1118     Ende ghegrauen bi sinen maghen   Ende ghegrauen bi sine maghen   Ende begrauen bi sinen maghen
1119     Tegmonde daer sijn broeder lach   Tegmonde daer sijn broeder lach   Tegmonde daer sijn broeder lach
1120 I 1120   Diederic. groot hantgheslach   Dideric groet hantgheslach   Dideric groot hant gheslach
1121     Was daer als cleen wonder sceen   Was daer als gheen wonder was ende sceen   Was daer alst geen wonder sceen
1122     Men screef lx doe ende een   Men screef .Mo. doe ende een   Men screef .lx. doe ende een
1123     Ende M ons heren iaer   Ende .lx. ons heeren iaer   Ende dusentich ons heren iaer
1124     Doe ghesciede plaghe zwaer   Doe ghesciede plage zwaer   Doe ghesciede plaghe zwaer
1125 I 1125   Dortien iaer dus ist ghetelt   Dertien iaer dus ist getelt   .Xiij. iaer dus est ghetelt
1126     Had hi hollant in sijn ghewelt   Had hi hollant in sijn gewelt   Had hi hollant in sijn ghewelt
1127     Sijn wijf offerde te dier tijt   Sijn wijf offerde te dier tijt   Sijn wijf offerde tier tijt
1128     Twee casuffele ende i tapijt   Twe casuffele ende .i. tabijt   Twee kasuffelen ende .i. tapijt
1129     Voer haren man ende helt in hant   Vor horen man ende helt in hant   Vor haren man ende helt in hant
1130 I 1130   Met haren kindren vort hollant85   Met haren kindren voert hollant   Met haren kinderen voort hollant
1131     INt86 iaer gods lx ende drie   INt Jaer goeds .lx. ende drie   JNt49 iaer goeds .lx. ende drie
1132     Ende M dus lesen wie   Ende .Mo. dus lesen wie   Ende .M. dus lesen wie
1133     Robbrecht graue boudijns sone   Robbrecht graue boudijns sone   Robrecht graue boudens sone

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

85: onder dit vers de laatste regel van de kolom doorgestreept: Nt iaer gods lx ende drie, met vóór de N de representant J; onder aan de bladzijde in de marge, in het cursieve schrift van de scribent, de doorgestreepte custode ende M, eronder de correctie: Jnt jaer gods
86: de lombarde I licht versierd; de majuskel N extra groot en eveneens licht versierd
52: gafscap
49: lombarde J ter hoogte van zes regels, buiten de kolom