Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
C gerubriceerd; de i verbeterd uit de aanzet van een bovenschacht c verbeterd uit ronde r bat achter de volgende regel l verbeterd uit iets anders S’; dit woord hierna veelvuldig aldus afgekort carnatioen met ervoor een i met afkortingsstreep geschreven p verbeterd uit iets anders, mogelijk uit t Des met de s doorgestreept en een afkortingsstreep boven de e geplaatst de eerste e verbeterd uit de schacht van een lange s e in tweede instantie aan de majuskel D vastgeschreven de laatste letter eerder een c dan een t f verbeterd uit c

Vergelijk regels 148 tot en met 197

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
148     So dat indien tiden sciet   So dat in dien tiden sciet   So dat in dien tiden sciet
149     Van sans die bisscop wolfram   Van sans die bisscop wolfram   Van sans de bisscop wolfram
150 I 150   Ende in vrienslant dat hi quam   Ende in vrieslant dat hi quam   Ende in vrieslant dat hi quam
151     Predeken niet als die blode   Predicken niet als die blode   Prediken niet als de blode
152     So dat hi den hertoghe robode   So dat hi den hertoghe robode   So dat hi den hertoghe rabbode
153     Van vrieslant so heeft belopen   Van vrieslant so heeft belopen   Van vrieslant so heuet belopen
154     Dat hi hem wilde doen dopen   Dat hi hem wilde doen dopen   Dat hi hem kerstijn wil doen dopen
155 I 155   Ende was ter vonten comen   Ende was te vonten comen   Ende was ter vonten komen
156     Ende heeft den enen voet genomen   Ende heeft den eenen voet ghenomen   Ende heuet den enen voet ghenomen
157     Ende dien indie vonte ghesat   Ende die in die vonte ghesat   Ende dien inde vonte gheset
158     Doe vraghedi eer hi vort ghinc bat16   Doe vraghede hi eer hi voert ghinc bat   Doe vraghedi eer hi voert ginc bet
159     Weder dat sine vorders waren   Weder dat sine worders waren   Weder dat sine vorders waren
160 I 160   Meer onder die salighe17 scaren   Meer onder die zalighe scaken   Meer onder der saligher scaren
161     So inder hellen gheuallen neder   So inder hellen gheuallen neder   So inder hellen ghevallen neder
162     Sinte18 wolfram andwoerde hem weder   Sinte worlfram antworde weder   Sente wolfram antwoerde weder
163     Dat sine magen waren verloren   Dat sine maghen waren verloren   Dat sine maghe waren ver loren
164     Die heyden storuen daer te voren   Die heiden storuen daer te voren   De8 heidijn storuen daer te voren
165 I 165   Robout sprac ic en mach niet   Robout sprac ic en mach niet   Rabbout sprac soen mach ic niet
166     Mine gheselscap wats gesciet   Mijn gheselscap wats ghesciet   Mier gheselscap wats ghesciet
167     Jnder hellen begheuen   Jnder hellen begheuen   Jn der hellen niet begheuen
168     Ende met luttel armen leuen   Ende met luttel armen leuen   Ende metten lettel aermer leuen
169     Jn hemelrike sonder waen   Jn hemelrike sonder waen   Jn hemelrike sonder waen
170 I 170   Die mi twint niet en bestaen   Die mi twint niet en bestaen   Die mi een twinc9 niet en bestaen
171     Vter vonten hi den voet toech   Vter vonten hi den voet toech   Vter vonten hi den voet wt toech
172     Entie duuel diene bedroech   Ende die duuel diene bedroech   Ente duvel diene verdroecht
173     Die hem vele goets behiet   Die hem vele goets behiet   Die hem viele goets behiet
174     Ne helt hem vorwaerde niet   Ne helt hem sijn vorwaerde niet   Ne hilt hem vorwaerden niet
175 I 175   Want hi starf opten derden dach   Want hi starf opten derden dach   Want hi starf op den derden dach
176     Ende voer daer hi sine magen sach   Ende voer daer hi sine maghe zach   Ende voer daer hi sine maghe sach
177     Dit ghesciede als wi leren   Dit ghesciede als wi leeren   Dit ghesciede als wi leren
178     Jnt incarnatioen19 ons heren   Jnt carnacioen ons heeren   Jnt carnacioen ons heren
179     VijC xx ende achte   VijC. xx. ende achte   Seuenhondert twintich ende achte
180 I 180   Menich vanden vriesschen geslachte   Menich vanden vriesen gheslachte   Menich vanden vrieschen gheslachte
181     Wart kerstijn om dat dus verghinc   Wart kerstijn om dat dus verghinc   Wert kerstijn om dat dus verginc
182     Robbouts des hertogen dinc   Robbouts des hertoghen dinc   Rabbouts des hertoghen dinc
183     Want willibrord ende wolfram   Want willeboert ende wolfram   Want willibrort ende wolfram
184     Ende ander gheselscap20 dat met hem quam   Ende ander gheselscap dat met hem quam   Ende ander volc dat mit hem quam
185 I 185   Bekeerden dat vriessche diet   Bekeerden dat vriessche diet   Be keerden dat vriessche diet
186     Sinte willibroord die versciet   Sinte willeboert die versciet   Sente willeboert de versciet
187     Na ons heren gheboornesse   Na ons heeren gheboernes   Na ons heren gheboernesse
188     Vijc xxx ende sesse   VijC. xxx. ende ses   Seuen .C. iaer10 dertich ende zesse
189     Sinte bonifaes die ontfinc   Sinte bonefaes9 die ontfinc   Sente bonifaes de ontfinc
190 I 190   Den21 stoel so dat hi predeken ghinc   Den stoel so dat hi preken ghinc   Den stoel so dat hi prediken ghinc
191     Jn vrieslant toter lauecen oest   Jn vrieslant toter lauwers oest   Jn vrieslant tote laueten oest
192     Ende heeft vermaent ende getroest   Ende heeft vermaent ende getroest   Ende heuet vermaent ende ghetroest
193     Al tfolc kerstijndom tontfaen   Alt tfolc kerstijn dom tontfaen   Altfolc kerstindoem tontfane
194     Te dokingen daer quamen hem aen   Te dockinghe daer quamen hem aen   Te dockinghen11 daer quamen hem aen
195 I 195   Die onbekende wilde vriessen22   Die onbekende wilde vriesen   Die onbekende wilde vriesen
196     Die ghelike verwoeden riesen   Die ghelike verwoede riesen   Die ghelike ver woeden riesen
197     Hem versloegen met sinen ghesellen   Hem versloghen met sine ghesellen   Hem versloeghen ende sine ghesellen

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

16: bat achter de volgende regel
17: l verbeterd uit iets anders
18: S’; dit woord hierna veelvuldig aldus afgekort
19: carnatioen met ervoor een i met afkortingsstreep geschreven
20: p verbeterd uit iets anders, mogelijk uit t
21: Des met de s doorgestreept en een afkortingsstreep boven de e geplaatst
22: de eerste e verbeterd uit de schacht van een lange s
9: f verbeterd uit c
10: C gerubriceerd; de i verbeterd uit de aanzet van een bovenschacht
11: c verbeterd uit ronde r
8: e in tweede instantie aan de majuskel D vastgeschreven
9: de laatste letter eerder een c dan een t