Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
lombarde ter hoogte van één regel voert achter de volgende regel s verbeterd uit iets anders re achter de volgende regel h verbeterd uit de aanzet van een andere letter n verbeterd uit e, of mogelijk is ghewoene bedoeld, met de n in tweede instantie tussengevoegd

Vergelijk regels 1905 tot en met 1954

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
1905     Van andworpen her symon   Van antwerpen her symoen   Van andwarpen her symoen
1906 II 590   Scoenre no vromer in sijn doen   Scoenre no vromer in sijn doen   Scoenre noch vromer in sijn doen
1907     Ne was gheen ende buer out   Ne was geen ende buer out   Ne was doe gheen buer out
1908     Mijn her willem van voerhout   Mijn her73 willem van voerhout   Mijn here willam van vorhout
1909     Ende van haerlaem her braendaen   Ende van harlam her braendaen   Ende van haerlem her brandaen
1910     Her florens roest ne conde ontgaen   Her florens roest ne conde ontgaen   Her florens roest en conste ontgaen
1911 II 595   Ende die drussate her gheraert   Ende die drussate her gheraert   Ende de drossate her gheraert
1912     Ende van egmonde allaert   Ende van egmonde allaert   Ende van egmonde her alaert
1913     Her brune van sastrichem. ionge gheraet   Her brune van castrichem ionge gheraet   Heer brune van castrichem. jonghe gerat
1914     Van monstre. van noertich her eueraet   Van monstre. van nortich her eueraert   Van monstre. van nortic heer eueraet
1915     Die dode als mense ghewinnen conde   Die dode als mense ghewinnen conde   De doden als mensche ghewinnen conde
1916 II 600   Waren ghebrocht tegmonde   Waren ghebrocht tegmonde   Waren brocht tote egmonde
1917     Daer si waren beweent wel sware   Daer si waren beweent wel sware   Daer si waren beweent wel sware
1918     Ende dit was binnen den seluen iare   Ende dit was binnen den seluen iare   Ende dit was binnen den seluen iare
1919     Dat dit wonderlike lam   Dat dit wonderlike lam   Dat dit wonderlike lam
1920     Tegmonde te bescouwen quam   Tegmonde te bescouwen quam   Tegmonde te scouwene quam
1921 II 605   Opten dach alsmen bekent   Opten dach alsmen bekent   Vp den dach als ment bekent
1922     Datmen viert sinte vincent   Datmen viert sente vincent   Dat men viert sente vicent
1923     Ten128 naesten zomer dire lach   TEn naesten zomer dire lach   Den naesten somere dierre lach
1924     Quamen op sinte ypolitus dach   Quamen op sinte ypolitus dach   Quamen op sente ypolitus dach
1925     Die westvriesen teenre scaren   Die west vriesen teenre scaren   Die west vriesen tiere scare
1926 II 610   Ouer rekene tot alcmare   Ouer rekene tot alcmare   Ouer de rekene tote alcmare
1927     Ende hebben onsteken die poert   Ende hebben ontsteken die poert   Ende hebben onsteken de poort
1928     Dan ghinc hem niet ten besten voert129   Dan ginc hem niet ten besten voert   Dan ginc hem niet ten besten voert
1929     Want luttel riddere entie ghebure   Want luttel ridderen entie ghebure   Want lettel ridderen ende ghebuere
1930     Hebbense wederstaen sture   Hebbense wederstaen sture   Hebbense weder staenden sture
1931 II 615   Ende veriaechdense van daen   Ende veriaechdense van daen   Ende veriaghetse van dan
1932     Daer lieten si ligghen xxx man   Daer lieten si liggen. xxx. man   Daer lieten si legghen .xxx man
1933     Die beste van hare zide   Die beste van harer ziden   Die beste van haerre side
1934     Hadmen ghebeit metten stride   Hadtmen ghebeit mitten striden   Hadmen ghebeit metten stride
1935     Om die scutten alte samen   Om die scutten alte samen   Om de scutters alte samen
1936 II 620   Die daer van vlaendren vele quamen   Die daer van vlaendren vele quamen   Die daer van vlaendren vele quamen
1937     Men hadde metten groten gescote   Men hadde metten groten ghestote   Men hadde mettien groten ghescote
1938     Onteert altemale die rote   Onteert al te male die rote   Omtrent alte mael de rote
1939     So dat die kindre haer maghen   Soe dat die kindere haer magen   So dat die kindere haren maghen
1940     Daerna hadden moeten claghen   Daer na hadden moeten clagen   Daer naer hadden moete claghen
1941 II 625   Dit gheuiel in graue florens tiden   Dit gheuiel in graue florens tiden   Dit was in graue florant tiden
1942     Sophien sone. dien doe liden   Sophien sone. dien do liden   Soffien soen dien doe liden
1943     Die vriesen daden vele pinen   Die vriesen daden vele pinen   Die vriesen daden vele pinen
1944     Sophie sijn moeder liet an haer scinen   Sophien sijn moeder liet an haer scinen   Soffie sijn moeder liet an haer scinen
1945     Dat si weldaden was ghewone   Dat si weldaden was ghewone   Dat soe wel daden was ghewone75
1946 II 630   Want si met otten haren sone   Want si mit otten haren sone   Want soe met otten haren zone
1947     Die benthem behuwede tlant   Die benthem behuwede tlant   Die benthem behuwede tlant
1948     Ende met van haerlem ysebrant   Ende van harlam met ysebrant   Ende met van haerlem ysebrant
1949     Jnt lant voer van ouer Zee   Jnt lant voer van ouer zee   Jnt lant voer van ouer zee
1950     Noch sullen wi tellen mee   Noch sullen wi tellen mee   Noch sullen wi v tellen mee
1951 II 635   Van haren kindren ende van hare   Van haren kinderen ende van hare   Wan haren kinderen ende van hare
1952     Ende anders130 niet dan trechte ware131   Ende anders niet dant rechte ware   Ende anders niet dan trechte ware
1953     Si starf na ons heren ghebornes   Si starf na ons heren ghebornes   Soe sterf na ons heren ghebornesse
1954     Xic lxx ende ses   .Xic. lxx. ende ses   .Xjc. sestich ende sesse

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

128: lombarde ter hoogte van één regel
129: voert achter de volgende regel
130: s verbeterd uit iets anders
131: re achter de volgende regel
73: h verbeterd uit de aanzet van een andere letter
75: n verbeterd uit e, of mogelijk is ghewoene bedoeld, met de n in tweede instantie tussengevoegd