Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
tich achter de voorafgaande regel r bovengeschreven, met een verwijsteken tussen e en s Want geëxpungeerd en Mer erboven geschreven iaer met er meteen uitgeveegd en geradeerd, en een afkortingsstreep boven de a gezet h verbeterd uit ronde r s verbeterd uit iets anders er staat eerder versten dan verscen .co. met een afkortingsstreep erboven; hierna steeds zo afgekort t bovengeschreven er lijkt eerder immis te staan dan iunius

Vergelijk regels 2026 tot en met 2075

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2026 II 710   Quam saladijn die soudaen machtich134   Quam saladijn die soudaen machtich   Quam salladijn de soudaen machtich
2027     Met groten heer in galilee   Met groten heer in galilee   Met groten here in galilee
2028     Ende besat op die versten135 zee   Ende besat op die versten76 zee   Ende besat op de versce zee
2029     Taberien met groten here   Taberien met groten here   Tabarien met groten here
2030     Onse coninc wijt sette hem ter were   Onse coninc wijt sette hem ter were   De coninc wijt sette hem ter were
2031 II 715   Die duutssche heren ende die templiere   Die duutsche77 heren ende die templiere   Die duutsche heren ende de templiere
2032     Die ridders ende die hospiteliere   Die ridders ende die hospiteliere   Die ridders entie hospitaliere
2033     Ende die kerstine baroene met hem   Ende die kerstine baroene met hem   Entie kerstine baroene met hem
2034     Vtem lande van iherusalem   Wten lande van iherusalem   Vten lande van iherusalem
2035     Als si hem setten ter were   Alsi hem setten ter were   Ende alse si hem setten ter were
2036 II 720   Saladijn ende sijn grote here   Saladijn ende sijn grote here   Saladijn ende alsijn here
2037     Sijn ghesceden vander stat   Sijn ghesceden vander stat   Sijn ghesceden vander stat
2038     Die onse quamen saen na dat   Die onse quamen saen na dat   Die ander quamen saen na dat
2039     Met haren here te bethleem   Met haren here te bethleem   Met haren here te beetleem
2040     Ende streden sere ieghen hem   Ende streden sere iegen hem   Ende streden vaste ieghens hem
2041 II 725   Jn iunius op den seuende dach   Jn immis78 op den seuenden dach   Jn inius vpde seuenden dach
2042     Dien dach dure was menich slach   Dien dach dure was menich slach   Dien dach duere was menich slach
2043     Ghesleghen daer an elke zide   Gheslegen daer aen elke side   Ghesleghen daer an elker zide
2044     Donse hadden deere vanden stride   Donse hadden deere vanden stride   Donse hadden dere vanden stride
2045     Mer136 die heidine twater wonnen   Maer die heidene dwater wonnen   Maer datte heidine twater wonnen
2046 II 730   Dat si met liste onder ronnen   Dat si met liste onder ronnen   Dat si met liste onder ronnen
2047     Des donse sekerlike   Des donse sekerlike   Dies de onse sekerlike
2048     Hadden alte grote breke   Hadden alte grote breke   Hadden alte grote breke
2049     Smorghens quamen der heidine scaren   Smorgens quamen die heidene scaren   Smorghens quamen de heidine scaren
2050     Eer dan donse bereet waren   Eer dan donse bereet waren   Eer dat die onse ghereet waren
2051 II 735   So dat si hem cume wapine mogen   Soe dat si hem cume wapenen mogen   So dat si hem cume wapene moghen
2052     Als die viande op hem togen   Alse die viande op hem toghen   Als de viande op hem toghen
2053     Die grote princen die daer waren   Die grote princen die daer waren   De grote prensen de daer waren
2054     Quamen ten coninc daer gheuaren   Quamen ten coninc daer geuaren   Quamen ten coninc76 daer ghevaren
2055     Ende vraechden in menigen rade   Ende vraechden in menigen rade   Ende vragheden in ghemenen rade
2056 II 740   Watmen te sulker noet best rade   Watmen te sulker noot best rade   Wat men tsulker noot best dade
2057     Als dit hoerde die coninc wijt   Als dit horde die coninc wijt   Alse dit hoerde de coninc wijt
2058     Halen hiet hi aldaer ter tijt   Halen hiet hi al daer ter tijt   Aldaer hiet hi halen tier tijt
2059     Enen ridder hiet heer ian137   Eenen ridder hiet heer ian   Enen ridder hiet her ian
2060     Die was .i. besceiden man   Die was een besceiden man   Die was .i. besceiden man
2061 II 745   Ende hadde met torken vor desen   Ende hadde met torken voer desen   Ende hadde mit torken vor desen
2062     Dicke in stride ghewesen   Dicke in stride ghewesen   Dicken in striden ghewesen
2063     Ende hi kennetse bi haren namen   Ende hi kennetse bi haren namen   Ende hi kennedse bi haren namen
2064     Die si waren ende wanen si quamen   Die si waren ende wanen si quamen   Wie si waren deder quamen
2065     Bi haren ridderliken vanen   Bi haren ridderlike vanen   Bi haren ridderliken vanen
2066 II 750   Hem dedi vraghen ende vermanen   Hem dedi vragen ende vermanen   Hem dede hi vraghen ende vermanen
2067     Watmen teser stont best dade   Watmen teser stont best dade   Wat men deser stont best dade
2068     Hi sprac in ghetrowen138 rade   Hi sprac in ghetrouwen rade   Hi sprac in ghetrouwen rade
2069     Datmen best bestonde die scare   Datmen best begonste die scare   Dat men best bestonde de scare
2070     Daer saladijns baniere ware   Daer saladijns baniere ware   Daer saladijns beniere in ware
2071 II 755   Want waert datmen die vellen mochte   Want waert datmen die vellen mochte   Want waert dat men de vellen mochte
2072     Dandre verwonne men sochte   Dandere verwonnen sochte   Tander dat verwonnemen zochte
2073     Hem allen dochte wel an desen   Hem allen dochte wel an desen   Hem allen dochte wel an desen
2074     Nutte raet ende wijs139 oec wesen   Nutte raet ende wijs oec wesen   Nutten raet ende wijs oec wesen
2075   Jn desen quam sijnre scare Jn desen quam sijnre scaren   Jn desen quam met sijnre scaren

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

134: tich achter de voorafgaande regel
135: r bovengeschreven, met een verwijsteken tussen e en s
136: Want geëxpungeerd en Mer erboven geschreven
137: iaer met er meteen uitgeveegd en geradeerd, en een afkortingsstreep boven de a gezet
138: h verbeterd uit ronde r
139: s verbeterd uit iets anders
76: er staat eerder versten dan verscen
77: t bovengeschreven
78: er lijkt eerder immis te staan dan iunius
76: .co. met een afkortingsstreep erboven; hierna steeds zo afgekort