Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
wout achter de volgende regel k’ e verbeterd uit o i verbeterd uit iets anders rade achter de volgende regel wijf boven de regel toegevoegd met verwijsteken tussen Sijn en was .k’.

Vergelijk regels 2270 tot en met 2319

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
2270     Ende was besweet ende zeer verhit   Ende was besweet ende zee uerhit   Hi was bezweet ende seer verhit
2271     Ende wilde dwaen sine lede   Ende wilde dwaen sine lede   Ende wilde wasschen sine lede
2272 II 955   Hi ontclede hem tier stede   Hi ontcleede hem tier stede   Hi ontclede hem ter stede
2273     Alse die swemmen conde wel   Alse die swemmen conde wel   Alse de swimmen conde wel
2274     Mer teerst dat hi inden stroem vel   Maer tierst dat hi in den stroem vel   Ende tiersten dat hi in den stroom vel
2275     Droechen die stroem wech met ghewout149   Droechen die stroem wech met gewout   Droughene de stroom wech met ghewout
2276     Ende verdranc int water cout   Ende verdranc in dwater cout   Ende hi verdranc int water cout
2277 II 959/1   Die roemsche keiser150 recht in sijn here   Die roemsche keiser84 recht in sijn here  
2278 II 959/2   Bleef aldus doet sonder were   Bleef aldus doot sonder were  
2279 II 960   Daer rouwe groet ende zerichede   Daer rou groot ende serichede   Daer rouwe groot ende zerichede
2280     Omme dreef al kerstijnhede   Om dreef al kerstenhede   Om dreef al kerstinede
2281     Sijn gheweyde was wt ghedaen   Sijn gheweyde was wt ghedaen   Sijn ghewade was wt ghedaen
2282     Ende sijn lichaem ghesouten saen   Ende sijn lichaem ghesouten saen   Ende zijn lichaem ghesouten zaen
2283     Want het was inder heidine bedwanc   Want het was in der heidene bedwanc   Het was inder heidine beduanc
2284 II 965   Ende die wech was starc ende lanc   Ende die wech was starc ende lanc   Entie wech was starc ende lanc
2285     Ouer busch ende ouer menighe toche   Ouer busch ende ouer menighe toche   Ouer bosch ende ouer roche
2286     Eer men quam tot antyoche   Eer men quam tot antyoche   Eer men quam tote antioche
2287     Daer was hi met groter hauen   Daer was hi mit groter hauen   Daer was hi met groter hauen
2288     Jn sinte pieters kerc begrauen   Jn sinte pieters kerke begrauen   Jn sinte peters kerke begrauen
2289 II 970 Die graue florens van hollant Die graue florens van hollant   DE graue florans van hollant
2290     Dire mede menighe swaren pant   Diere mede menigen swaren pant   Dier mede meneghen swaren pant
2291     Ghedoecht hadde in dese vaert   Ghedoecht hadde in dese vaert   Ghedoghet hadde in deze vaert
2292     Doer151 gode die ghecruust waert   Dor god die ghecruust waert   Doer gode de ghecrucet waert
2293     Ne leefde niet langhe hier naer   Ne leefde niet lange hier naer   Ne leuede niet langhe daer naer
2294 II 975   Hi starf tantiochen152 ende daer   Hi starf tantyochen ende daer   Hi starf tantiochem ende daer
2295     Wart hi begrauen op enen dach   Wart hi begrauen op eenen dach   Wort hi begrauen op enen dach
2296     Niet verre van danen die keiser lach   Niet verre van danen die keiser lach   Niet verre van daer de keiser lach
2297     Daer theer an nam grote scade   Daer theer an nam grote scade   Daer there nam groten scade
2298     Want hi was stout ende wijs van rade153   Want hi was stout ende wijs van rade   Want hi was stout ende wijs van rade
2299 II 980   Ende van kerstine manieren   Ende van kerstenen manieren   Ende van kerstinen manieren
2300     Meer dan ic can visieren   Meer dan ic can visieren   Meer dan ic v can visieren
2301     Storuen daer lude ghemene   Storuen daer die lude gemene   Storuen daer lude ghemene
2302     Grote heren ende daer toe clene   Grote heren ende daer toe clene   Grote heren ende daer toe clene
2303     Want si had den hongher ghehat   Want si hadden honger gehat   Want si hadden hongher ghehat
2304 II 985   Ende aten hem daer alte zat   Ende aten hem daer alte sat   Ende aten hem daer alte zat
2305     Dies wart there zeer ondaen   Dus wart there sere ontaen   Dies was theer seer ondaen
2306     Graue florens heb wi verstaen   Graue florens hebben wi uerstaen   Graue florans hebben wi verstaen
2307     Starf metten keyser vrederike   Starf mitten keyser vrederike   Starf metten keiser vredelike
2308     Jnt iaer ons heren zekerlike   Jnt iaer ons heren sekerlike   Jnt iaer ons heren zekerlike
2309 II 990   Xic ende xc iaer   Xic. ende .xc. iaer   .Xjc. ende neghentich iaer
2310     Ende was graue van hollant vorwaer   Ende was graue van hollant vor waer   Graue van hollant was hi vorwaer
2311     Xxxiij iaer met eren   Xxxiij. iaer met eren   .Xxxiij. iaer met eren
2312     Sijn wijf154 was als ons die yeeste leren   Sijn wijf was als ons die ieste leren   Sijn wijf was als de gheesten leren
2313     Van scotlant ada die grauinne   Van scotlant ada die grauinne   Van scotlant ade de grauinne
2314 II 995   Die wan an haer als ict kinne   Die wan an hare als ict kinne   Die wan an haer als ict bekenne
2315     Diederic die hier voren staet   Diederic die hier voren staet   Diedrike de hier voren staet
2316     Hi dede menighe vrome daet   Hi dede menighe vrome daet  
2317         Dien dat graefscap in hant gaet
2318         Die vrouwe aleiden had van cleuen
2319         Als hier te voren staet bescreuen

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

149: wout achter de volgende regel
150: k’
151: e verbeterd uit o
152: i verbeterd uit iets anders
153: rade achter de volgende regel
154: wijf boven de regel toegevoegd met verwijsteken tussen Sijn en was
84: .k’.