Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
c verbeterd uit iets anders hier men bovengeschreven door een latere hand i is de eerste haal van een niet afgemaakte x N verbeterd uit D t in tweede instantie klein tussengeschreven

Vergelijk regels 782 tot en met 831

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
782     Dede op heffen sinte ieroene   Dede op heffen sinte ierone   Dede op heffen sinte ieroene
783     Want die sint hiet openbare   Want die sint hiet openbaer   Want die sint hiet openbaere
784     Gods ons heren maertelare   Gods ons heren maertelaer   God ons heren martelare
785 I 785   Van noerdike daer hi lach begrauen   Van noerdike daer hi lach begrauen   Van nortdike daer hi lach begrauen
786     Dede hine met coste ende met hauen   Dede hi met conste ende met hauen   Dede hine met coste ende met hauen
        Dede hi met conste ende met hauen  
787     Eerlike voeren tot egmonde   Eerlike voeren tot egmonde   Eerlike voeren tegmonde
788     Daer hi leghet nv ter stonde   Daer hi leghet nv ter stonde   Daer hi leget nv ter stonde
789     Diederic versciet van desen leuen   Dirc versciet van desen leuen   Dideric versciet van desen leuene
790 I 790   Doemen lxxx ende seuen   Doe 40 lxxx. ende seuen   Doe men tachtich ende seuene
791     Ende ixc71 screef die iaren   Ende .ixc. screef die iaren   Ende neghenhondert screef de iare
792     Na72 dat die maghet was moeder mare   Na dat die maget was moeder mare   Na dat die maghet was moeder mare
793     Hi ende sijn wijf worden begrauen   Hi ende sijn wijf worden begrauen   Hi ende sijn wijf worden begrauen
794     Tegmonde dat si met hauen   Tegmonde dat si met hauen   Tegmonde dat si met hauen
795 I 795   Ende met eruen hadden gherijct   Ende met eruen hadden gherijct   Ende met erven hadden gherijct
796     Ewelic haer weldaet blijct   Ewelic haer weldaet blijct   Ewelike haer weldaet blijct
797     Hi ende sijn vader als ict vant   Hi ende sijn vader als ict vant   Hi ende sijn vader als ict vant
798     Waren grauen van hollant   Waren grauen van hollant   Waren grauen van hollant
799     .C. iaer .xx. ende viue   .C. Jaer .xx. ende viue   C. iaer twintich ende viue
800 I 800   Nu latic vanden grauen bliue   Nv latic vanden grauen bliuen   Nu latic39 van desen graue bliuen
801     Jc salt73 wel weder ane vaen   Jc salt wel weder ane vaen   Jc saelt wel weder ane vaen
802     Binnen haren tiden es te gaen   Binen haren tiden es te gaen   Bin haren tiden so is te gaen
803     Karels geslachte dat onscone   Kaerls gheslachte dat onscone   Kaerls gheslachte dat onscone
804     Verloes die roemsche ende die vrancse crone   Verloes die vrancsche ende vranse crone   Verloos de roomsche entie vrancsche crone
805 I 805   Karel die grote liet ene sone   Kaerl die grote liet .i. sone   Kaerl grote liet enen zone
806     Lodewijc so hiet die gone   Lodewijc so hiet die gone   Lodewich so hiet die gone
807     Also hier voren staet bescreuen   Also hier voren staet bescreuen   Als hier voren staet ghescreuen
808 I 808   Van hem sijn iij kinder bleuen   Van hem sijn .iij. kinder bleuen   Van hem sijn drie kijnder bleuen
809         Lotarise quam anlotrike
810 I 810       Ende van lombaerdien tkeiserrike
811         Lodewike quam aelmaengen an
812         Dus waer si keiser de .ij. iaer
813         Jnt roemsche rike langhe daer naer
814         Sonder dat allene .ij. iaer
815 I 815       Haer darde broeder keiser was
816         Kaerl de calewe als ict las
817         De te monte sarepte was ontfaen
818         Ende heuet zwaert abijt anghedaen
819         De heren die horden ten gheslachte
820 I 820       Holpen die heilighe kerke met machte
821         Dat si hare hertoechdoeme gauen
822         Ende haer graefscappe ende andre hauen
823         Ende maecter biscopdoeme af
824         Ende grote abdien na dat elc gaf
825 I 825       Daer si hem begauen inne
826         Dus moeste dalen als ic kinne
827         Van kaerls vlesche tedele bloet
828         Karel de calewe die hier voren stoet
829         Daer de graefscap van hollant of quam
830 I 830       Sijn gheslachte als ic vernam
831         Behelt de crone gheweldelike

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

71: i is de eerste haal van een niet afgemaakte x
72: N verbeterd uit D
73: t in tweede instantie klein tussengeschreven
40: hier men bovengeschreven door een latere hand
39: c verbeterd uit iets anders