Rijmkroniek van Holland (366-1305)

Rijmkroniek van Holland (366-1305)

 
English | Nederlands
aelbr’ hier goed doorgestreept de eerste e klein erboven geschreven de eerste t mogelijk in tweede instantie tussengeschreven lib met een afkortingsstreep door de schacht van de b

Vergelijk regels 882 tot en met 931

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel
Handschrift C
(ga naar pagina)
Handschrift B
(ga naar pagina)
Handschrift A
(ga naar pagina)
882     Enen diederic ende enen ziuaert   Eenen dirc ende eenen siuaert   Enen dideric ende enen ziuaert
883     Die ziuaert sicke geheten was   Die siuaert sicke gheheten was   Die ziuard zicke gheheten was
884     Ende te castrichem luste hem das   Ende te castrighem luste hem das   Ende te castrichem luste das
885 I 885   Dat hire een wijf nam doer haer scone   Dat hire .i. wijf nam dor haer scone   Dat hiere .i. wijf nam dor haer scone
886     Of doer der touerien hone   Of doer der touerien hone   Of dor der touerien hone
887     Van hem so quam groet geslachte   Van hem quam groet gheslachte   Van hem so quam groot gheslachte
888     Mer niet also starc van machte   Maer niet also starc van machte   Maer niet also starc van machte
889     Dat hi niet indie hant   Dat hi niet in die hant   Dat si noch nie inde hant
890 I 890   Ghewan als graue van hollant   Ghewan alse graue hollant   Ghewonnen alse grauen hollant
891   Jnt iaer ons heren ixc naer Jnt Jaer ons heeren ixC. iaer   Jnt iaer ons heren .ixc. iaer
892     Ende xciij vorwaer   Ende xciij vorwaer   Ende drie ende neghentich vor waer
893     So wart te keyser vercoren   So wart te keyser vercoren   So wort te keyseren vercoren
894     Die derde otte als wijt horen   Die derde otte als wijt horen   Die derde otto als wijt horen
895 I 895   Lutgaert grauinne van hollant   Lutgaert grauine van hollant   Lutgaerde grauinne van hollant
896     Was sijn moeye dats becant   Was sijn moeye dats becant   Was sijn moeye dats becant
897     Jnt selue iaer begonste riesen76   Jnt zelue Jaer begonste riesen   Jnt selue iaer begonsten riesen
898     Ende striden die west vriesen   Ende striden die west vriesen   Ende striden die west vriesen
899     Jeghen den graue aernoude   Jeghen den graue arnoude   Jeghen den graue aernoude
900 I 900   Die haer here wesen soude   Die haer here wesen zoude   De haer here wesen zoude
901     Op winkelmeet dat si doe quamen   Op winkelmeet dat si doe quamen   Op winkelmeet dat si doe quamen
902     Die graue entie vriesen te samen   Die grauen ende die vriesen te zamen   Die graue entie vriesen te samen
903     So dat hi op hem quam met here   So dat hi op hem quam met here   So dat hi op hem quam met gere
904     Ende bleef verslegen indie were   Ende bleef versleghen in die were   Ende bleef ver sleghen inde were
905 I 905   Met groter menye vanden sinen   Met groter menie vanden sinen   Met groter menichte vanden sinen
906     Dat te scade ende zeer te pinen   Dat te scade ende zeere te pinen   Dat de scaden ende seer te pinen
907     Den lande wart i. langhe stonde   Den lande wart .i. langhe stonde   Den lande wort ene langhe stonde
908     Begrauen wart hi tegmonde   Begrauen wart hi tegmonde   Be grauen wort hi tegmonde
909     Ende daer na sijn wijf lutgaert   Ende daer na sijn wijf luutgaert   Ende daer na sijn wijf lutgaert
910 I 910   Die hi lief had ende waert   Die hi lief had ende waert   De hi lief hadde ende waert
911     Vijf iaer had hi in hant   Vijf iaer had hi in hollant   Vijf iaer hadde hi in land
912     Alse graue dese hollant   Graue ende had in hant   Alse graue dese holland
913     Sine kinder diederic ende ziuaert   Sine kinder dirc ende ziuaert   Sine kindere diedric ende ziuaerd
914     Waren ionc ende onbeiaert   Waren ionc ende onbeiaert   Waren ionc ende onbewaerd
915 I 915   Doutste had cume xij iaer   Doutste had cume .xij. Jaer   Douste hadde cume .xij. iaer
916     Dus stont tlant in groten vaer   Dus stont tlant in groten vaer   Dus stont tlant in groten vaer
917     Graue diederic aernouds sone   Graue dirc arnouds sone   Graue diedric arnouds zone
918     Ende lutgaerde was die gone   Ende luutgaerde was die gone   Ende lutgaerden was die gone
919     Dien met rechte tlant77 an quam   Die met rechte tlant an quam   Dien met rechte tlant an quam
920 I 920   So dat hi te wiue nam   So dat hi te wiue nam   So dat hi te wive nam
921     Ene hiet othilt daer hi an   Ene hiet othilt daer hi an   Ene hiet otild daer hi an
922     Bi gods gracie .ij kinder wan   Bi goeds gracien ij. kinder wan   Bi goeds 46 gracie .ij. kinder wan
923     Enen diederic ende florens   Eenen dirc ende florens   Enen diedric ende enen florens
924     Dese quam in sijn ghepens   Dese quam in sijn ghepens   Desen quam in sijn ghepens
925 I 925   Jn sinen wille in sinen ghere   Jn sinen wille in sinen ghere   Jn sinen wille in sinen ghere
926     Pilgrijn te sijn ouer mere   Pilghrijm te sijn ouer meer   Pelegrime te sijn over mere
927     Ende was deerste vanden grauen   Ende was deerste vanden grauen   Ende was dierste van den grauen
928     Die met ghebede ende met hauen   Die met ghebede ende met hauen   Die met ghebeden ende met hauen
929     Eerde theilighe graf ons heren   Eerde thelich graf ons heren   Eerde theilighe graf ons heren
930 I 930   Dese gaf sinte aelbrecht teren   Dese gaf sinte aelbrecht42 teeren   Dese gaf sinte aelbrechte teren
931     Jn kadenburch .x. lib.78 ten iare   Jn katenborch x pont ten iaer   Jn kadenborch .x. lib ten iare

vorige 50 regels   | volgende 50 regels | Ga naar regel

76: de eerste e klein erboven geschreven
77: de eerste t mogelijk in tweede instantie tussengeschreven
78: lib met een afkortingsstreep door de schacht van de b
42: aelbr’
46: hier goed doorgestreept