toon een folio

 
English | Nederlands
g verbeterd uit een bovenschacht c vermoedelijk een niet afgemaakte e lezing van de eerste t is zeker

Folio 6v uit Handschrift A

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
837     Lodewich die vrancse here
838     Die .i. iaer een luttel mere
839     Crone droeuch als lands behoeder
840 I 840   Ende ne liet kijnt noch broeder
841     Dan enen oem de sekerlike
842     Van brabant ende van lotrike
843     Hertoghe was ende karel hiet
844     De trike conde ghewinnen niet
845 I 845   Want hughe capet graue van parijs
846     De moghende was ende seer wijs
847     Onder ghinc43 hem die crone
848     Ende vinghene met siere hone
849     Te louwen inde vaste stat
850 I 850   Ende lieten steruen na dat
851     Tote orliens in dat prisoen
852     Ende nochtan doer aldat doen
853     Waren si twier zuster kinder
854     Hughe ende karel de starf ghinder
855 I 855   Hughen gheslachte zekerlike
856     Regneert noch heden in vrancrike
857     Dit ghesciede te voren .i. iaer
858     Eer dander dideric starf voer waer
859     Nv keric daer ict leide neder
860 I 860   Van den grauen te scriuene weder
861     Arnout des ander diedrixc44 sone
862     Wort graue van hollant als de gone
863     Dient van recter gheboerten an quam
864     Als ic eer seide de .i. wijf nam
865 I 865   Die lutgaert hiet ende moye was
866     Des derden otten sijn seker das
867     Dese .ij. goedden oec mede
868     Egmonde tloester45 entie stede
869     Jn thosen ende in castrichem
870 I 870   Jn velsen ende in zassenem
871     Jn voerhoute ende in nortdike mede
872     Jn lopsen ende in .i. andre stede
873     Tenen watre dat men die maerne seide
874     Ende oec in de poort tote leiden
875 I 875   Entie berghen bewesten rine
876     Vlaerdinghen die kerke fine
877     Gaf hi hem ende den tienden mede
878     Tusschen mattinghe ende durlede
879     Hier bi so proevic ende kinne
880 I 880   Dat hi an gode leide minne
881     Arnout wan an sijn wijf lutgaert
882     Enen dideric ende enen ziuaert
883     Die ziuard zicke gheheten was
884     Ende te castrichem luste das
885 I 885   Dat hiere .i. wijf nam dor haer scone
886     Of dor der touerien hone
887     Van hem so quam groot gheslachte
888     Maer niet also starc van machte
889     Dat si noch nie inde hant
890 I 890   Ghewonnen alse grauen hollant
891     Jnt iaer ons heren .ixc. iaer
892     Ende drie ende neghentich vor waer
893     So wort te keyseren vercoren
894     Die derde otto als wijt horen
895 I 895   Lutgaerde grauinne van hollant
896     Was sijn moeye dats becant
897     Jnt selue iaer begonsten riesen
898     Ende striden die west vriesen
899     Jeghen den graue aernoude
900 I 900   De haer here wesen zoude
901     Op winkelmeet dat si doe quamen
902     Die graue entie vriesen te samen
903     So dat hi op hem quam met gere
904     Ende bleef ver sleghen inde were
905 I 905   Met groter menichte vanden sinen
906     Dat de scaden ende seer te pinen
907     Den lande wort ene langhe stonde
908     Be grauen wort hi tegmonde
909     Ende daer na sijn wijf lutgaert
910 I 910   De hi lief hadde ende waert
911     Vijf iaer hadde hi in land
912     Alse graue dese holland

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
43: g verbeterd uit een bovenschacht
44: c vermoedelijk een niet afgemaakte e
45: lezing van de eerste t is zeker