toon een folio

 
English | Nederlands
de eind-e bovengeschreven lezing van de e onzeker; verbeterd uit iets anders

Folio 19v uit Handschrift B

eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
2707     Van arem die here rutghere
2708     Ende anders vele97 der groter heren
2709     Maer dit wilden emmer keren
2710     Philips van wassenaer metter hant
2711 II 1390   Ende menich ander oec in hollant
2712     Die niet en wilden onder hem
2713     Ghedoghen dat si den graue willem
2714     Aldus al sagen onturien
2715     Des lants ende der voechdien
2716 II 1395 Heymelijc men boden sende
2717     Dattie graue lach opten eynde
2718     Om graue lodewijc dat hi quame
2719     Ende hi die ioncfrou daer name
2720     Tot outena soe es hi comen
2721 II 1400   Ende beyde tot hi heeft vernomen
2722     Des grauen doot ende daer na recht
2723     Es hi comen tot dordrecht
2724     Den doden namen si in den twiste
2725     Ende leeden in een kiste
2726 II 1405   Ende gauen in dien rouwe
2727     Jn huwelijc die ioncfrouwe
2728     Den graue van loen den iongen man
2729     Droeue was te scouwen an
2730     Datmen alsoe saen vergat
2731 II 1410   Den lants here op die doot stat
2732     Daer men hande soude hebben gewrongen
2733     Die lude dansten ende songen
2734     Dit was te mesprisen sere
2735     Al hadt gesijn volc sonder ere
2736 II 1415   Die dode is in een scip gedragen
2737     Tegmonde gaetmen henen iagen
2738     Daer groefmen bi sinen magen
2739     Aldaer sine vorders lagen
2740     Maer dat was met groten onwaerde
2741 II 1420   Men brochte den dode ter arde
2742     Mit alte groten armoede
2743     Nochtan met des gods huus goede
2744     Hijs dom die der werelt dient
2745     Die dode en heuet genen vrient
2746 III 1   Willem die in oest urieslant was
2747     Heuet mare vernomen das
2748     Dat sijn broder es98 bleuen doot
2749     Met sericheden harde groot
2750 III 5   Es hi ter zipen comen gereden
2751     Ende hi bat om ghelede
2752     Te comen totes broeders graue
2753     Maer sonder orlof sciet hijs aue
2754     Want hine mochts winnen niet
2755 III 10   Alse hi was in dit verdriet
2756     Quamen hem an in stilre ware
2757     Aldaer filips van wassenare
2758     Her ian van rijswijc tier stonde
2759     Ende her wouter van egmonde
2760 III 15   Ende van teylinghe her willem
2761     Her symoen van harlam met hem
2762     Her iacob boerchgraue van leyden
2763     Her allaert boemaert die hem seyden
2764     Si wilden hem in staden staen
2765 III 20   Wilde hi lant ane vaen
2766     Vrouwe aleyden noch die nywen here
2767     Ne swoeren si trouwe nummermere
2768   Dus was die graue willem comen
2769     Te wassenaer soe dat vernomen
2770 III 25   Niement heuet wie hi ware
2771     Sonder die here ende die nare
2772     Twee knapen van trouwen sinne
2773     Al om die vrese vander grauinne
2774     Van danen is hi te vlaerdingen comen
2775 III 30   Daer sijs ware hebben genomen
2776     Die scoudemaren die sijs uerbeiden
2777     Ende niemen die dingen seiden
2778     Onbekent waest den lieden

(klik op het plaatje om het te vergroten)
eerste pagina | vorige pagina | volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
97: de eind-e bovengeschreven
98: lezing van de e onzeker; verbeterd uit iets anders