toon een folio

 
English | Nederlands
van de lombarde A is slechts de onderzijde zichtbaar naast het inspringende woord Ende op de volgende regel de eerste e deels verdwenen in een gat re grotendeels weggesleten n grotendeels weggesleten ant grotendeels weggesleten, maar op de foto nog duidelijk zichtbaar L en cg sterk vervaagd hier is nog een bovenschacht zichtbaar

Folio [1]r uit Fragment G

| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
10325     A[***]1
10326 VIII 90   Ende bleuen2 lecghende al stille
10327     Jn haren scepen dien dach dore3
10328     Ende hadden her gheuoech ter core
10329     Des anders daghes ghinc men te rade
10330     Watmen hier nu best dade
10331 VIII 95   Mallic riet hier toe sijn best
10332     Men wort te rade doe int lest
10333     Dat al die van remerzwale
10334     Entie van cruninghe also wale
10335     Entie4 van beuelant teenre scaren
10336 VIII 100   [...]ant5 thuus souden varen
10371 VIII 135   [.]onchere willem bleef ter[***]
10372     L[.]cghende6 m[..] sine[***]
10373     Ende [.]ach die scaren 7[***]
10374     Die hem dochten w[***]
10375     Si ghingen wech me[***]
10376 VIII 140   Die vlaminghe saten in h[***]
10377     Ende saghen toe al wat ghe[***]
10378     Doe vergaderden tsgrauen [***]

(klik op het plaatje om het te vergroten)
| volgende pagina | thumbnails | vergelijk met andere versies |
1: van de lombarde A is slechts de onderzijde zichtbaar naast het inspringende woord Ende op de volgende regel
2: de eerste e deels verdwenen in een gat
3: re grotendeels weggesleten
4: n grotendeels weggesleten
5: ant grotendeels weggesleten, maar op de foto nog duidelijk zichtbaar
6: L en cg sterk vervaagd
7: hier is nog een bovenschacht zichtbaar